Previous
Next

MANFAAT MENYUMBANG BERSAMA KAMI

Pengecualian Cukai

Sumbangan anda mendapat pengecualian cukai di bawah seksyen 44(6), Akta Cukai Pendapatan 1967.

Rekod Resit & Sumbangan

Setiap penderma atau penyumbang akan dapat akses untuk melihat rekod sumbangan yang telah dibuat. Ini memudahkan penyediaan resit bagi pengecualian cukai.